Seven Studio™

Vector

+48 22 398 49 39

Google Consent Mode v2: jak przygotować się na zmiany w związku z wejściem w życie Digital Markets Act 6 marca 2024 roku?

W tym artykule przeczytasz o:

Od 6 marca 2024 roku Digital Markets Act wprowadza znaczące innowacje w obszarze marketingu online. Nowe zasady obejmują gromadzenie danych o użytkownikach przez właścicieli stron internetowych oraz przeprowadzanie działań remarketingowych. Poniżej prezentujemy praktyczne wskazówki dotyczące adaptacji do nadchodzących zmian, zwłaszcza w kontekście implementacji Google Consent Mode v2.

Czym jest Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 to zaawansowany narzędziowy mechanizm Google, który umożliwia firmom dostosowywanie funkcji tagów Google, w zależności od zgody użytkownika na pliki cookie: reklamowe i analityczne. Ten innowacyjny mechanizm gwarantuje, że śledzenie danych w ramach kampanii reklamowych, zachodzi jedynie za zgodą użytkownika, co jest jednoznacznie sygnalizowane przez Consent Mode v2. Google określa go jako rozwiązanie umożliwiające witrynom pozyskiwanie danych dotyczących konwersji, przy jednoczesnym pełnym szacunku dla ustawień prywatności użytkowników.

W jaki sposób Google Consent Mode v2 odróżnia się od swojego poprzednika?

Google Consent Mode v2 stanowi znaczny krok naprzód w porównaniu z poprzednią wersją, będąc bardziej zaawansowanym narzędziem, które wymaga wyraźnej zgody użytkownika na gromadzenie plików cookie oraz wykorzystanie danych, zwłaszcza w kontekście spersonalizowanych reklam i analiz. Ta aktualizacja odpowiada na coraz rygorystyczniejsze normy i przepisy dotyczące ochrony prywatności. Jej celem jest zapewnienie, że dane są przetwarzane zgodnie z preferencjami użytkowników oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, szczególnie w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Głównym udoskonaleniem w zaktualizowanej wersji jest wprowadzenie dwóch dodatkowych stanów zgody związanego z reklamami: ad_user_data i ad_personalization. Wdrożenie nowej wersji Consent Mode jest wymogiem, a nie tylko opcją, dla witryn, które chcą dokładnie śledzić konwersje i efektywnie optymalizować swoje wydatki na reklamę. Consent Mode v2 jest już w pełni funkcjonalny. Niezastosowanie go może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla reklamodawców już od marca 2024 roku.

Jakie nowe parametry wprowadza Google Consent Mode v2?

Najnowsza wersja Consent Mode dostarcza dwa kluczowe parametry związane z obszarem reklam i ich spersonalizowanego podejścia:

  • ad_user_data – odpowiadający za określenie, czy dane użytkownika mogą być używane w kontekście reklam. Parametr ten precyzyjnie definiuje, czy dane osobowe użytkownika są przekazywane do Google w oparciu o uzyskaną zgodę. Dotyczy to usług takich jak Google Ads, Google Shopping i Google Play. Ad_user_data może przyjąć jedną z dwóch wartości, zależnie od zgody użytkownika: “granted” lub “denied”. W przypadku wyrażenia zgody na pliki cookie reklamowe w Banerze Cookie, co stanowi zgodę na udostępnianie danych Google, ad_user_data zostanie ustawiony na “granted”. Niemniej jednak, funkcjonuje to jedynie w sytuacji, gdy ustawienia Banera Cookie są zgodne z normami ustalonymi przez Google.
  • ad_personalization – odpowiadający za ustalenie, czy dane użytkownika mogą być wykorzystywane w ramach spersonalizowanych reklam, na przykład w działaniach remarketingowych. Analogicznie do ad_user_data, parametr ad_personalization przyjmuje dwie potencjalne wartości, zależnie od zgody użytkownika: “granted” lub “denied”. W przypadku wyrażenia zgody na pliki cookie reklamowe w Banerze Cookie, co stanowi zgodę na wykorzystanie danych do spersonalizowania reklam, ad_personalization zostanie ustawiony na “granted”. Ponownie jednakże, działa to tylko w sytuacji, gdy ustawienia Banera Cookie są zgodne z normami Google.

Jak skonfigurować Google Consent Mode v2?

Proces konfiguracji można podzielić na cztery kluczowe kroki. W pierwszym etapie konieczne jest określenie optymalnej strategii uzyskiwania zgody, czy to poprzez skorzystanie z certyfikowanego partnera CMP od Google, czy też poprzez wdrożenie własnego, dedykowanego rozwiązania. Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że Cookie Banner został dostosowany do zbierania zgód od użytkowników i jest zgodny z polityką prywatności Google. To zadanie staje się łatwiejsze, wybierając certyfikowane rozwiązanie od partnera Google, takie jak Cookiebot czy OneTrust. W trzecim kroku należy przystąpić do wdrożenia Consent Mode v2, co obejmuje skonfigurowanie narzędzia zgodnie z wybraną strategią zgody. Ostatnim, czwartym etapem, jest weryfikacja poprawności wdrożenia za pomocą narzędzi diagnostycznych, dostępnych na koncie reklamowym. Regularne sprawdzanie i dostosowywanie konfiguracji pozwoli utrzymać skuteczność i zgodność z zasadami do czasu pełnej implementacji, przed marcem 2024 roku.

W jaki sposób Google Consent Mode v2 wspomaga działania marketerów?

W poszanowaniu zasad ochrony prywatności i umożliwiając użytkownikom wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, niektórzy z użytkowników mogą zdecydować się zrezygnować z udzielenia takiej zgody. Jej brak stanowi wyzwanie dla marketerów i reklamodawców, gdyż utracą dostęp do pełnego obrazu skuteczności swoich kampanii. Niemniej jednak, Consent Mode v2 wspomaga reklamodawców w odzyskiwaniu znacznej części tych utraconych danych, w sposób zgodny z zasadami prywatności, poprzez zagregowane i zanonimizowane raportowanie danych.

Choć indywidualne dane od użytkowników, którzy nie wyrazili zgody, pozostają niedostępne, zagregowane dane wciąż dostarczają wartościowych informacji dotyczących wydajności kampanii i trendów w zachowaniach użytkowników. Dodatkowo, dane dotyczące konwersji są wzbogacane poprzez modelowanie konwersji dla użytkowników, którzy nie wyrazili zgody. Aby zagwarantować odpowiednią jakość grup odbiorców i pomiarów w Google Ads, kluczowe jest prawidłowe wdrożenie Consent Mode v2 przed marcem 2024 roku.

Podsumowanie

Google Consent Mode v2 ma istotny wpływ na kształtowanie strategii reklam online. Od 6 marca 2024 roku, reklamodawcy muszą przestawić się na drugą wersję Consent Mode. Poprawna implementacja jest kluczowa dla efektywnego prowadzenia kampanii online, zwłaszcza w zakresie remarketingu, oraz utrzymania zgodności z aktualnymi regulacjami.